Prima paginã sau Biblioteca

Back

 

 

Rugaciune la vreme de razboi a Sfântului Paisie Aghioritul

 

Pomenește, Doamne pe robii tăi care sunt în vreme de razboi.
Pomenește, Doamne pe robii tăi care sunt prigoniti.
Pomenește, Doamne pe robii tăi care sunt precum păsările vânate.
Pomenește, Doamne pe robii tăi care și-au lasat casele și serviciile lor si se chinuiesc.
Pomenește, Doamne pe robii tai săraci, pe cei fara casă, pe refugiati.
Pomeneste, Doamne toate popoarele, sa le tii in bratele tale, sa le acoperi cu Sfântul Tău Acoperamant, să le păzesti de orice rău si de război,
Si iubita noastră tară, zi si noapte sa o ții la sânul Tau, să o acoperi cu Sfântul Tau Acoperamant, să o păzesti de orice rau și de razboi.
Amin.

 

*Rugăciune pentru pace și înmulțirea dragostei*


Doamne, Dumnezeul nostru, caută dintru înălțime, ca un iubitor de oameni asupra inimilor noastre ca suntem lipsiți de dragoste, unire si imbolditi de spinii urii și ai altor păcate.
O picătură din harul Preasfantului Tău Duh coborând peste dânsele, roureaza-le bogat, ca să aducă roduri bune și, din dragostea cea către Tine, sa sporească în fapte bune și sa petreacă în dragoste și unire.
Asa, Doamne, inmultind dragostea în inimile robilor Tăi, păzește-ne de tot raul, de asuprirea vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, de sabie, de navalirile altor neamuri și totdeauna ne ajuta sa ne iubim unii pe alții și sa facem tot binele spre a ne învrednici si de bunătățile Tale cele cerești."

 

 

Rugăciuni pentru pace

* Text preluat - https://basilica.ro/*

 

La Ectenia mare, se pot adăuga și aceste cereri speciale:


Pentru ca să dezrădăcineze ura, învrăjbirea și dorința de stăpânire din inimile celor ce asupresc pe cei nevinovați, să aducă între ei dragostea nefățarnică, înțelegerea și împreună-viețuirea pașnică, și să înceteze războiul, tulburarea și suferințele oamenilor, Domnului să ne rugăm.
Pentru ca să-i izbăvească de strâmtorare pe cei asupriți de năvălirea oștirilor, iar pe asupritori să-i întoarcă de la rău și să-i îndrepteze spre pace și dragoste, încât nimeni să nu piară, iar pacea să o sălășluiască pe pământ, spre bucuria Bisericii și a poporului Său, Domnului să ne rugăm.

 

La Ectenia întreită, se pot adăuga și aceste cereri speciale:


Plângere cu vărsare de lacrimi, jale și mâhnire adâncă ne-a cuprins pe noi, Doamne, din pricina suferințelor aduse de război semenilor noștri. Pentru aceea, către Tine, Dumnezeu nostru, cu inimă smerită strigăm: Contenește, ca un milostiv, suferința aceasta, iar frica ce ne-a cuprins să ne fie spre pocăință, și degrab izbăvește pe toți de orice nedreptate, asuprire și prigoană, ca în pace să viețuim după voia Ta. Ne rugăm Ție, Celui grabnic spre ajutor și tare în apărare, auzi-ne și ne miluiește.

Caută din înălțimea sfântului Tău lăcaș, Doamne, Dumnezeul nostru, și, ca un bun și iubitor de oameni, vezi primejdia morții care amenință pe poporul Tău și vino degrab și-l scoate din toată asuprirea și umilirea. Oprește războiul nimicitor de vieți și de case, dăruiește pocăință asupritorilor, mângâie pe cei cuprinși de durere, călăuzește pe cei pribegi și sădește pacea și binecuvântarea în inimile robilor Tăi. Ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Rugaciune

 

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești Izvorul vieții și al păcii în cer și pe pământ, revarsă harul păcii Tale în lumea tulburată de război și de ură. Stinge neînțelegerile și învrăjbirea dintre oameni și revarsă în inimile tuturor smerenia, pacea și bunătatea. Liniștește pe cei războinici și dăruiește-le înțelepciune. Dăruiește ajutor celor suferinzi, ocrotire celor refugiați sau pribegi și mângâiere celor înstrăinați și întristați, iar nouă tuturor dăruiește-ne voința și puterea de a ajuta cu toată inima pe semenii noștri care suferă din pricina războiului. Cel ce ai spus: Fericiți sunt făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema!, învață-ne să căutăm dobândirea păcii inimii și a păcii între oameni și între popoare, deoarece în inima în care se află pacea, nu mai este vrajbă, iubire de stăpânire sau frică, ci mângâierea Duhului Sfânt, iubire de Dumnezeu și de semeni. Pentru aceasta, cu smerenie ne rugăm Ție, Hristoase Dumnezeule, pentru pacea dintre oameni în fiecare țară, pentru pacea dintre popoare și pentru buna așezare a întregii lumi, ca să viețuim în bună înțelegere și să putem lucra fără împiedicare faptele plăcute Ție, slăvind iubirea de oameni a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

Rugãciuni