Back

Cuvântul credintei

Buletin al Parohiei Ortodoxe “Mihai Viteazul” Alba Iulia 

Anul I, nr. 1, Motto: ”Este un Domn, o credintă, un botez” (Efeseni 4, 5).

Sumar: Apostolul si Evanghelia (Pilda samarineanului milostiv)v Ce sa fac ca sa mostenesc viata de veci (Pr. Florin Botezan)v La inceput de drum
(Pr. Sabin Voda )
v
Sfintii Parinti despre post* Postul - cale spre Imparatia lui Dumnezeuv
Sinaxar : Sf. Grigore Palama si Sf. Paisie Velicicovski
(Pr. Cosmin Bufnea si Ioan Florea).

 

Liturghia Cuvântului

Apostolul - Efeseni 4,1-7

1. De aceea, vă îndemn,eu cel întemnitat pentru Domnul, să umblati cu vrednicie, după chemarea cu care ati fost chemati,

 2. Cu toată smerenia si blândetea, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe altii în iubire,

 3. Silindu-vă să păziti unitatea Duhului, întru legătura păcii.

 4. Este un trup si un Duh, precum si chemati ati fost la o singură nădejde a chemării voastre;

 5. Este un Domn, o credintă, un botez,

 6. Un Dumnezeu si Tatăl tuturor, Care este peste toate si prin toate si întru toti.

 7. Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos.

Alfa si OmegaEvanghelia Luca 10, 25-37 -

25. Si iată, un învătător de lege s-a ridicat, ispitindu-L si zicând: Învătătorule, ce să fac ca să mostenesc viata de veci?

 26. Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citesti?

 27. Iar el, răspunzând, a zis: Să iubesti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta  si din tot sufletul tău si din toată puterea ta si din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuti.

 28. Iar El i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta si vei trăi.

 29. Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Si cine este aproapele meu?

 30. Iar Iisus, răspunzând, a  zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, si a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat si l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort.

 31. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea si, văzându-l, a trecut pe alături.

 32. De asemenea si un levit, ajungând în acel loc si văzând, a trecut pe alături.

 33. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el si, văzându-l, i s-a făcut milă,

 34. Si, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn si vin, si, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeti si a purtat grijă de el.

 35. Iar a doua zi, scotând doi dinari i-a dat gazdei si i-a zis: Ai grijă de el si, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îti voi da.

 36. Care din acesti trei ti se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari?

 37. Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. si Iisus i-a zis: Mergi si fă si tu asemenea.

Back to Top

Ce să fac ca să mostenesc viata de veci?

Prinsi în hătisul problemelor zilnice uităm de multe ori de lucrurile esentiale. Iată însă că fragmentul din Evanghelia Sfântului Luca rânduit de Biserică să fie citit astăzi în cadrul Sfintei Liturghii  ne pune în fată o întrebare fundamentală adresată Mântuitorului: Ce să fac ca să mostenesc viata de veci?

Viata vesnică este o năzuintă mai mult sau mai putin constientizată a fiecărui om. Ne cutremurăm în fata absurditătii mortii si nu putem accepta faptul că ea este sfârsitul existentei noastre. Dar Domnul Iisus Hristos a învins moartea. El ne aduce certitudinea vietii de veci dovedind acest lucru prin propria sa înviere. În acelasi timp El ne învată însă că, asa cum este o viată vesnică, este si o moarte vesnică ce nu înseamnă nefiintă, anulare a existentei, ci suferintă fără de sfârsit. Chiar mai mult, încă din timpul existentei noastre pământesti putem fi vii sau morti. Mai precis viata adevărată nu se reduce doar la subzistenta fiziologică: să respiri, să mănânci etc., nici chiar numai să gândesti , ci înseamnă mult mai mult: comuniune cu însăsi izvorul vietii, adică cu Dumnezeu, cu Hristos care a zis: “Eu sunt Calea, Adevărul si Viata”. De aceea răspunsul la întrebarea “Ce să fac ca să mostenesc viata de veci?” este: “Să iubesti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta si din tot sufletul tău si din toată puterea ta si din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuti.”  Sensul acestui răspuns este întemeierea vietii noastre pe iubirea fată de Dumnezeu si de oameni.

Relatia noastră cu Dumnezeu trebuie înteleasă ca o relatie de iubire. Dumnezeu si-a dovedit iubirea murind pentru noi. Hristos însusi ne spune că: “mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să si-l pună pentru prietenii săi” (Ioan 15,13). El ne cheamă să-i răspundem cu o dăruire totală: din toată inima, din tot sufletul, din toată puterea, din tot cugetul. Să-L iubesti pe Dumnezeu înseamnă să cauti să fi cu El, să cauti să-I afli voia si să I-o împlinesti, să nu faci nimic care te-ar despărti de El. Adică să-I dăruiesti Lui viata ta căutându-L în rugăciunea personală si în slujbele Bisericii, să citesti cuvântul Lui în Biblie, să te feresti de orice păcat pentru că te desparte de El.

Dar iubirea fată de Dumnezeu trebuie să se răsfrângă si asupra semenului. “Dacă cineva zice: Îl iubesc pe Dumnezeu! Dar pe fratele său Îl urăste, mincinos este. Pentru că cel ce nu-si iubeste fratele pe care îl vede, nu-l poate iubi pe Dumnezeu pe care nu-L vede” (I Ioan 4,20). Evanghelia de azi ne învată că aproapele fată de care trebuie să ne manifestăm iubirea în modul cel mai concret este în primul rând cel în suferintă pe care Dumnezeu l-a rânduit,  într-un fel sau altul, să ne iasă în cale.

Asadar numai rânduindu-ne viata pornind de la iubirea fată de Dumnezeu si de semeni vom fi vii cu adevărat si vom mosteni viata vesnică.

Pr. Florin Botezan

Back to Top

Redescoperirea Traditiei     

La început de drum

Ideea unui buletin parohial exista de mai multă vreme la biserica noastră. Acum începe să prindă contur si sperăm să fie o prezentă constantă, duminică de duminică, astfel ca prin acest mijloc de comunicare si informare să realizăm o punte de legătură între noi.

Câteva repere despre biserica noastră

Initiativa au avut-o tinerii. Este firesc să fie asa într-o biserică tânără. Cu toate acestea se resimte aici duhul lui Mihai Viteazul. Într-adevăr, pe locul actualei bisericute de lemn s-a aflat vechea ctitorie, din 1597, a voievodului unificator. Centru al Mitropoliei Ardealului în veacul al XVII-lea unde au slujit sfintii ierarhi mărturisitori Ilie Iorest si Sava Brancovici (pomeniti la 24 aprilie), vechea catedrală din acest loc  avea ca hram Sfânta Treime, simbol al unitătii de credintă si neam al celor trei tări românesti. Ea nu s-a păstrat fiind dărâmată în totalitate de regimul habsburgic în 1714. Iată, însă, că se reconstruieste, pe acelasi loc si cu acelasi hram, începând cu 1989, sfintindu-se în 1992.

Veche dar tânără, Biserica memorială “Mihai Viteazul” îsi doreste să tină trează constiinta comunitătii strânse în jurul acestui sfânt locasde taină si rugăciune.

Un buletin parohial

 Prin acest buletin parohial sperăm să reusim să ne cunoastem mai bine, să ne stim preocupările si problemele fiecăruia si ale parohiei si nu în ultimul rând să ne ajutăm la nevoie. Astfel devenim cu adevărat membri ai acestei comunităti care se cunosc si care se roagă unii pentru altii.

Ce vom regăsi în aceste pagini ?

 În fiecare duminică, după terminarea Sfintei Liturghii, buletinul parohiei “Mihai Viteazu” va găzdui: textele Sfintei Evanghelii si ale Apostolului din duminica respectivă si un rezumat al mesajului acestora pentru noi cei de astăzi; câteva referinte pentru redescoperirea Traditiei autentice în ceea ce priveste icoana, slujba, cântarea sau învătarea ortodoxă; sinaxarul (calendarul) săptămânii următoare si viata unui sfânt din acea săptămână; prezentarea unor cărti din biblioteca parohiei sau a unor noi aparitii editoriale; răspunsuri la întrebările si preocupările dumneavoastră; programul slujbelor de la biserica noastră .

Chemarea noastră

Toate acestea nu sunt altceva decât încercarea noastră de a ne regăsi lăuntric pe făgasul adevăratei Traditii a Bisericii Ortodoxe si în acelasi timp de a da un răspuns provocărilor din societatea contemporană. Dacă mass-media - presa scrisă sau audio-vizuală - ne mijloceste informatii despre duhul acestei lumi, buletinul parohial - “Cuvântul credintei” - doreste să ne trezească si să ne cheme la împlinirea vocatiei noastre de persoane unice, botezate în numele Sfintei Treimi, care au ca scop intrarea în Împărătia lui Dumnezeu încă din această viată.

Pr. Sabin Vodă.

Back to Top

Postul - cale spre împărătie

Stăpâneste-ti  pântecele atâta timp cât nu te stăpâneste el pe tine” -Pateric-

Stãpâneste-ti pântecele atâta timp cât nu te stãpâneste el pe tine -Pateric-

"Feriti-vã de a mãsura postul cu o simplã înfrânare în ale mâncãrii.

“Feriti-vă de a măsura postul cu o simplă înfrânare în ale mâncării. Cei ce se înfrâneazã de la mâncare, dar au purtãri rele, se aseamãnã diavolului care, desi nu mãnâncã nimic nu înceteazã sã pãcãtuiascã" Sfântul Vasile cel Mare

"Fiilor, bine este a-l sãtura pe cel flãmând si sãrac, si asa sã postesti" -Pateric-

"E cu neputintã sã ardã focul în apã, e cu neputintã pocãinta fãrã post" Sfântul Ioan Gurã de Aur

* * *

În întelepciunea ei, Biserica a rânduit ca înaintea fiecărei mari sărbători să fie o perioadă specială, de pregătire a crestinului, prin post si rugăciune. Astfel, în fiecare an, la 15 noiembrie începe Postul Crăciunului

Pentru noi cei de astăzi a posti este tot mai greu. De ce? Pentru că, în primul rând, nu mai cunoastem sensul adevărat al postirii. A posti nu înseamnă doar să nu mănânci carne, lapte si ouă ci mult mai mult. E nevoie de o întelegere mai profundă a omului- trup si suflet: trupul exprimă persoana, este templu al Duhului Sfânt pe care suntem chemati să-l curătim si să-l transfigurăm împreună cu sufletul. A posti înseamnă, deci, a ne îngriji în aceeasi măsură de trup si de suflet. Postul cel adevărat, zice Biserica în cântările sale, este înstrăinarea de răutate, înfrânarea limbii, lepădarea mâniei, depărtarea de pofte, de clevetire, de minciună si de jurământul mincinos.

Pentru a ajunge însă la această măsură a postului duhovnicesc o treaptă absolut necesară este împlinirea postului trupesc. Acesta nu este un simplu regim alimentar ci este mai ales un mijloc de disciplinare a simturilor, a instinctelor si a întregi noastre fiinte. Temeiul sau argumentul acestui post trupesc (alimentar) îl avem din exemplul vietii edenice (raiul) si din experienta de veacuri a Bisericii.

  Pe de altă parte, se uită un lucru esential: postul este prin excelentă o stare a Bisericii, o împreună lucrare a tuturor si a fiecăruia în parte pentru dobândirea Împărătiei lui Dumnezeu.

Si nu în ultimul rând postul - acum Postul Crăciunului - este vremea în care trebuie si putem să ne înmultim rugăciunile si să ne curătăm sufletul mărturisindu-ne păcatele, greselile si neputintele prin Taina Spovedaniei. Astfel, fiind pregătiti sufleteste si trupeste, să putem primi înlăuntrul fiintei noastre, asa precum odinioară ieslea din Bethleem, pe Hristos cel viu, arvuna vietii noastre.

Doar înteles astfel postul îsi justifică sensul si exprimă în acelasi timp semnul libertătii si al biruintei vointei. Îndrăzniti, acesta este îndemnul lui Hristos.

Pr. Sabin Vodă

Back to Top

Sinaxar 14 noiembrie

Sf. Grigorie Palama se naste în anul 1296 la Constantinopol în sânul unei familii de aristocrati. Dobândeste o cunoastere temeinică a stiintelor profane, dar succesele sale intelectuale nu-l multumesc. Tânărul se simte atras de viata monahală. Pleacă la muntele Athos unde sub influenta miscării isihaste  si la capătul unor eforturi ascetice deosebite ajunge să înainteze rapid în viata duhovnicească. Prin viata retrasă si prin practicarea rugăciunii lui Iisus, Grigorie îsi fixează tot timpul mintea în inimă invocând numele lui Iisus în asa fel încât el însusi devenea o rugăciune. Ajuns episcop al Tesalonicului, Grigorie este cel care va integra spiritualitatea monahală isihastă într-o vastă sinteză a învătăturii ortodoxe. Sfântul afirmă realitatea plenară a îndumnezeirii: Dumnezeu în esenta Sa este transcendent, de necunoscut, dar prin energiile Sale necreate date în Sf. Taine ala Bisericii firea umană este părtasă firii dumnezeiesti. Prin efort ascetic si  rugăciune putem ajunge la starea de nepătimire, la vederea luminii dumnezeiesti. Este vorba de aceeasi experientă pe care apostolii au trăit-o pe muntele Schimbării la fată a Mântuitorului.

La moartea sa, în ziua de 14 noiembrie 1359, Dumnezeu a arătat încă o dată realitatea îndumnezeirii prin lumina necreată a Duhului Sfânt: chipul său a început să răspândească lumină asemenea aceluia de pe chipul arhidiaconului Stefan.

Pr. Cosmin BUFNEA

Sinaxar14 noiembrie              

Sf. PaisieVericicovski  a fost un înnoitor al monahismului ortodox din sec. al XVIII-lea. S-a născut la 21 noiembrie  în Ucraina. Nemultumit de scolastica scolilor teologice se hotărăste să îmbrace haina monahala dar să nu trăiască în mănăstiri bogate unde e cu neputintă a urma lui Hristos si a trăi după regulile monahale în toată strâmtorarea si reaua pătimire. Trăieste un timp la câteva mănăstiri din Rusia, din România si din Muntele Athos unde se călugăreste sub numele de Paisie. Se reîntoarce după un timp la mănăstirile din Moldova  unde impune viata monahală autentică. La mănăstirea Neamtu el  a excelat printr-o imensă activitate literară, si astfel mănăstirea Neamtu devine centru si făclia monahismului ortodox si scoală a  vietii sihăstresti si a culturii duhovnicesti pentru tot orientul ortodox. Moare la 15 noiembrie 1794.         

Ioan FLOREA

Back to Top

Copyright © 2002, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.