BISERICA MEMORIALÃ "MIHAI VITEAZUL"
PAROHIA ORTODOXA CU HRAMUL SFANTA TREIME SI SFANTUL SILUAN ATHONITUL

Prima pagină

 

Acatistul Sfântului Sfintit Mucenic Haralambie

10 Februarie

 

Troparul, glasul al 4-lea

Arătatu-te-ai, înteleptule Haralambie, ca un stâlp neclintit al Bisericii lui Hristos, si ca un sfesnic pururea luminos al lumii, stralucit-ai în lume prin mucenicie, fericite, si ai risipit întunecimea idolilor. Drept aceea, roaga-te lui Hristos cu îndrazneală, să ne mântuiasca pe noi!

Condac 1:

Alesule din ceata arhiereilor, mare mucenice Haralambie, dorind a-ti aduce cântari de lauda simtindu-ma nevrednic si cu împutinarea graiului omenesc, tu care porti nume întocmai cu darul dat de la Preaputernicul Dumnezeu, a fi luminator de bucurie, lumineaza-mi cugetul si da putere graiului meu ca întru bucurie sa-ti cânt tie: Bucura-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Icos 1:

A cinsti caruntetele tale cele adânci si Sfinte, bine este, deoarece întru vechimea vârstei si a sfinteniei tale te-ai aratat viteaz rabdator tuturor chinurilor ce ai suferit de la pagâni. Tu ai înmultit ceata mucenicilor, tu ai adaugat numarul apostolilor si al propovaduitorilor lui Iisus Hristos; tie dar se cuvine, dupa vrednicie, sa-ti cânte toti ortodocsii crestini unele ca acestea:
Bucura-te, vrednicule si bunule între arhierei, Haralambie;
Bucura-te, cel ce ai sfintit si ai cinstit batrânetile;
Bucura-te, podoaba arhiereilor si luminatorul cetatii Magnesiei;
Bucura-te, învatatorul cuvântului lui Dumnezeu spre calea mântuirii;
Bucura-te, povatuitorul cel bun care ai aratat pagânilor calea mântuirii;
Bucura-te, stralucitorul cel drept care ai îndemnat la credinta duhurile tiranilor;
Bucura-te, mucenice, cel ce ai adus la credinta adevarata pe cei necredinciosi;
Bucura-te, cel ce ai adus la pocainta sufleteasca pe cei pacatosi;
Bucura-te, urmator al apostolilor si al proorocilor celor luminati de Duhul Sfânt;
Bucura-te, purtatorule de chinuri Haralambie, care ai dat sfaturi bune prin cuvânt;
Bucura-te, ca tu ai îndepartat ratacirile pagânilor;
Bucura-te, ca tu ai luminat nedumerirea credinciosilor;
Bucura-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 2

Vazând, Sfinte Mucenice Haralambie, ca prin chinurile tale ai dobândit viata cea cereasca si vesnica de la viata cea vremelnica, vazând ca tu ai primit cu bucurie de la Stapânul lumii dreapta credinta sa o împarti la cei ascultatori cuvintelor lui Hristos, s-au îndemnat binecredinciosii a-ti aduce tie lauda de multumire si a cânta lui Dumnezeu într-un glas: Aliluia!

Icosul 2

Glasuind popoarele ca tu esti luminat, prin puterea dumnezeiasca, cu lumina cunostintei adevarului, au cunoscut totodata ca si faptele tale cele sufletesti sunt spre mântuirea neamului omenesc; pentru ca ai stat ca un adevarat ostas marturisitor al lui Hristos si propovaduitor al învataturii Sale. De aceea ca pe o piatra neclintita a credintei aratându-te binecredinciosilor, au venit a-ti cânta tie aceste cântari:

Bucura-te, rabdatorule de chinuri ce ai suferit de la pagâni;
Bucura-te, mângâietorule, ca prin rabdarea ta ai facut între ei minuni;
Bucura-te, cel ce te-ai chinuit pentru dragostea lui Hristos;
Bucura-te, cel ce te-ai jertfit în lume ca un adevarat credincios;
Bucura-te, mostenitorul vietii celei vesnice;
Bucura-te, propovaduitorul credintei, bunule mucenice;
Bucura-te, ca prin pedeapsa trupului ai dobândit fericirea Raiului;
Bucura-te, ca prin smerenia sufletului ai biruit osânda iadului;
Bucura-te, cel ce ai suferit pe trupul tau piroanele pagânilor;
Bucura-te, cel ce prin rabdarea ta ai dobândit pocainta oamenilor;
Bucura-te, cel ce te-ai aratat biruitor vrajmasilor;
Bucura-te, cel ce prin minunile tale ai adus veselie credinciosilor;
Bucura-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 3

De întelegerea dumnezeirii sufletul tau fiind luminat, ca un adevarat viteaz al Mântuitorului Hristos ai stat, pentru ca ai raspuns închinatorului de idoli Luchian ighemonul, ca tu asculti numai de dreptele si mântuitoarele porunci ale Împaratului Hristos, iar nu de idolii cei fara de suflet care duc poporul la pierzare; pentru aceea binecredinciosii au venit cu îndoita umilinta cântând împreuna cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Iesind glas de bucurie din gura crestinilor, când au vazut ca nu ti s-a întâmplat nici o durere trupeasca prin despuierea trupului tau, ce ai suferit de la acel tiran, au adeverit totodata ca scaparea si izbavirea ta este venita prin puterea Mântuitorului lumii, pentru ca în numele Sau ai suferit acele pedepse fara vreo vatamare. Pentru aceea binecredinciosii cu umilinta aduc tie aceste cântari:

Bucura-te, cel ce prin puterea dumnezeiasca ai departat durerea trupeasca;
Bucura-te, cel ce ai biruit pe tiranii care au îndraznit sa te chinuiasca;
Bucura-te, ca tu ai primit în loc de odihna chinurile celor ce te chinuiau;
Bucura-te, logodnicul tuturor mucenicilor;
Bucura-te, vorbitorule cu îngerii si prieten al apostolilor;
Bucura-te, cel ce ai înaltat crucea credinciosilor;
Bucura-te, cel ce ai luminat cugetul pacatosilor;
Bucura-te, stâlpul cel tare pe care s-a sprijinit credinta;
Bucura-te, pomul cel plin de rod prin care s-a dobândit credinta;
Bucura-te, izbavitorule de ciuma si de foamete;
Bucura-te, tamaduitorule de rani si boli;
Bucura-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 4

Zicând ostasii si toti slujitorii ighemonului catre mai-marii poporului ca tu ai dorit mai mult necinstea osârdiei în loc de cinste, iar cârligele cu care ei te chinuiau s-au tocit cu totul si numai au zgâriat trupul tau fara a-l fi vatamat cu nimica, toti s-au mirat între ei de rabdarea chinuirii tale; iar binecredinciosii, slavind pe Dumnezeu pentru facerile Sale de bine, s-au silit a-I cânta Lui: Aliluia!

Icosul 4

Aratându-se mai tiran unul dintre capeteniile pagânilor între ostasii cei ce te chinuiau, dreptule mucenice, si vazând ca nicidecum n-ai capatat vreo vatamare trupeasca din osânda la care erai supus, a îndraznit acel tiran cu batjocura a smulge cârligele din mâna chinuitorilor si pornindu-se iute cu mânie a sfâsia mai cu putere trupul tau, îndata a venit urgia dumnezeiasca asupra lui, caci i s-au taiat mâinile de la coate, stând spânzurate de trupul tau, si cazând jos, la pamânt, cerea zadarnic ajutor ighemonului. Iar tot poporul graia catre tine unele ca acestea:

Bucura-te, minunea cea adevarata a credinciosilor;
Bucura-te, cel ce ai dat închinare pacatosilor;
Bucura-te, îngrozitorul semetiei osânditorului;
Bucura-te, cel ce ai potolit gândul rau al vrajmasului;
Bucura-te, ca ai biruit pe cel nelegiuit;
Bucura-te, ca ai smerit pe cel nesocotit;
Bucura-te, bucuria minunilor tale;
Bucura-te, veselia chinurilor tale;
Bucura-te, propovaduitorul adevarului;
Bucura-te, luminatorul cugetului;
Bucura-te, parintele celor smeriti;
Bucura-te, mijlocitorul celor pocaiti;
Bucura-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 5

Când a vazut poporul ca ighemonului Luchian i s-a întors gura la ceafa, pentru ca a îndraznit a scuipa fata ta cea Sfânta, toata cetatea Magnesiei s-a spaimântat de o minune ca aceasta si într-un glas se ruga tie sa o mântuiesti; iar binecredinciosii cântau lui Dummezeu: Aliluia!

Icosul 5

Laudându-se numele tau, Haralambie, în toata cetatea Magnesiei si în Asia, pentru ca mai apoi, dupa rugaciunile tale catre Dumnezeu, ai dat tamaduire ighemonului Luchian si tiranului Luciu, care ti-au cerut iertare de gresalele lor, si s-au pocait, îndata au alergat multi din popor la credinta cea adevarata si botezându-se în numele Sfintei Treimi, au grait într-un glas: "Mare este Dumnezeul milelor si al îndurarilor"; pentru aceasta aducem tie aceste cântari:

Bucura-te, cel ce ai adus la credinta pe împotrivitori;
Bucura-te, cel ce ai fost lor tamaduitor;
Bucura-te, minunatule între Sfinti care ai facut pe pagâni a se boteza;
Bucura-te, duhovnicescule parinte, care ai adus pe oameni prin botez a se lumina;
Bucura-te, cel ce te-ai învrednicit pe bolnavi a tamadui;
Bucura-te, cel ce te-ai silit pe pacatosi a milui;
Bucura-te, cel ce ai dat schiopilor si ologilor însanatosire;
Bucura-te, cel ce ai vindecat de orbire;
Bucura-te, ca tu pe cei întinati de pacate i-ai curatit;
Bucura-te, ca tu pe diavoli i-ai izgonit;
Bucura-te, ca, prin rugaciunile tale, mortii au înviat;
Bucura-te, ca, prin suferintele tale, darul sfinteniei ai câstigat;
Bucura-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 6

Marturisind însusi ighemonul despre minunile tale catre Sever împaratul, acesta s-a mâniat foarte asupra idolilor lui, pentru ca n-au putut sta împotriva acelor minuni; iar tu, ca un biruitor asupra lor, prin statornica ta credinta, ai câstigat nemarginite daruri ceresti. Pentru aceea, o laudatule Sfinte, primeste multumirea binecredinciosilor care cu bucurie cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Noua si înfricosatoare minune ai savârsit, Sfinte, când ai fost din nou chinuit de tirani dupa porunca lui Sever, pentru ca, primind cu veselie piroanele batute peste tot trupul tau si fiind tras de barba si asezat pe un cal ca sa te duca de la Magnesia la Antiohia, la cincisprezece stadii în cale, prin gura calului glas mare s-a auzit, blestemând pe slugile diavolului ca sa te dezlege de legaturile cu care erai cuprins; pentru aceea tot poporul cânta tie:

Bucura-te, stralucite arhiereule, pentru noua rabdare de chinuri ce ai avut;
Bucura-te, mucenicule Sfinte, pentru noua minune ce ai savârsit;
Bucura-te, parinte, ca prin gura calului pentru tine s-a vorbit;
Bucura-te, Sfinte ca, sezând pe cal, l-ai îmblânzit;
Bucura-te, ca tu pe toti trimisii lui Sever i-ai umilit;
Bucura-te, ca tu pe slujitorii diavolului i-ai îngrozit;
Bucura-te, cel ce ai stins vapaia tiranilor;
Bucura-te, cel ce ai îngrozit furia ucigasilor;
Bucura-te, ca toate chinurile tale ce ai primit s-au potolit;
Bucura-te, cel ce ca un trandafir cu multa mireasma ai înflorit;
Bucura-te, parinte, cel ce ca om multa osânda ai patimit;
Bucura-te, Sfinte, cel ce ca un viteaz toate aceste chinuri le-ai biruit;
Bucura-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 7

Ostasii lui Sever, vazând minunile tale cele puternice, n-au îndraznit sa te mai chinuiasca si pe cale cu liniste te-au dus la Antiohia ca sa împlineasca porunca. Acolo Sever, cu diavoleasca pornire s-a înfuriat iar asupra ta, dând porunca ca sa-ti înfiga o frigare arsa în piept. Dar multa lor osteneala cu nimic nu te-a vatamat, pentru ca focul s-a stins si oamenii cei împaratesti au ostenit. De aceea, o preaputernice Sfinte, împreuna cu tine cântam lui Dumnezeu cu umilinta: Aliluia!

Icosul 7

În furia lui, pierzând Sever rabdarea, daca a vazut el însusi aceasta minune, a cercat cu viclenie a te îmblânzi si a te cerceta cu ce putere faci aceste minuni. Iar el, luând de la tine raspuns, ca în credinta lui Hristos Dumnezeu nadajduiesti, te-a ispitit a cere sa înviezi mortii si sa izbavesti pe cei stapâniti de diavoli. Atunci tu, dreptule parinte, primind dar si putere de la Dumnezeu, ai aratat în fata acestui necredincios înca o minune, ca si pe mortul ce ti l-a adus l-ai înviat, pe cel stapânit de diavol l-ai izbavit si însusi satana s-a înspaimântat si a iesit din om, strigând catre tine, cu rugaminte, ca sa nu-l chinuiesti fara de vreme. Pentru aceasta tot poporul cu umilinta cânta tie unele ca acestea:

Bucura-te, mare mucenice Haralambie, facatorule de minuni;
Bucura-te, mare mucenice Sfinte, izbavitorule de nebuni;
Bucura-te, cel ce pe diavol din om cu un singur cuvânt l-ai izgonit;
Bucura-te, cel ce pe satana pe loc tu l-ai zdrobit;
Bucura-te, ca însusi el a dat glas de rugaminte, marturisindu-te pe tine om dumnezeiesc;
Bucura-te, ca tu cu aceste minuni ai rusinat pe Sever si pe Crips eparhul de neamul idolesc;
Bucura-te, ca însusi împaratul Sever, vazând acea minune a zis: "Mare este Dumnezeul crestinilor";
Bucura-te, ca tu ai facut atunci pe multi din popor a crede în Hristos Dumnezeul milelor si al puterilor;
Bucura-te, izbavitorule de tot soiul de necazuri si boli;
Bucura-te, ca tu toate viclesugurile si pornirile diavolului omori;
Bucura-te, ca însisi îngerii ceresti te numesc alesul lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca toti crestinii pamântesti cinstesc numele tau;
Bucura-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 8

A rasarit lumina cea adevarata a cunostintei celei sufletesti din rodul ostenelilor tale, Haralambie, care ai fost osândit cu multe feluri de chinuri si toate le-ai biruit prin credinta ta cea puternica catre Dumnezeu. Acea lumina îndata s-a raspândit peste închinatorii la idoli si multi din acestia crezând în numele Sfintei Treimi, s-au botezat în numele Tatalui si al Fiului si al Sfântului Duh. Pentru aceea, laudând noi vrednicia ta cea sufleteasca, împreuna cu tine cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Împaratul Sever, socotind mai apoi ca tu faci cu farmece acele minuni, ti-a poruncit sa jertfesti idolilor lui pentru ca sa te scape de grozavele sale chinuri; însa tu, ca un om dumnezeiesc, cunoscând ratacirea sa, ai raspuns ca pe cât trupul tau se zdrobeste cu bataile, pe atât se bucura întru tine duhul tau. Atunci Sever, mâniindu-se din nou, a poruncit sa te omoare, batându-te cu pietre si arzând cu faclii aprinse barba si obrazul tau; iar tu, cu vitejia cea sufleteasca, ai întors focul asupra slujitorilor împaratului si i-ai pârlit pe ei. Pentru aceasta, noi crestinii, cu bucurie cântam tie aceste cântari:

Bucura-te, dumnezeiescule Sfinte, care ai biruit a lui Sever ratacire;
Bucura-te, bunule parinte, care ai raspuns lui cu milostivire;
Bucura-te, cel ce ai primit pedepse grele în loc de odihna trupeasca;
Bucura-te, cel ce ai socotit bataile drept bucurie sufleteasca;
Bucura-te, viteazule ostas, care ai îndreptat focul asupra dusmanilor tai;
Bucura-te, vrednicule sutas, care ai scapat trupul tau de tiranii cei rai;
Bucura-te, cel ce te-ai aratat ca un stâlp neclintit bisericii lui Hristos;
Bucura-te, cel ce te-ai aratat ca un sfesnic pururea luminos;
Bucura-te, întelepte mucenice care ai risipit intunecarea idolilor;
Bucura-te, stralucite Haralambie care ai potolit durerea pacatosilor;
Bucura-te, comoara cea nepretuita a cerestilor cununi;
Bucura-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 9

Trecând, bunule parinte, fara vreo vatamare trupeasca acele chinuri ce ti-au dat pagânii, ai dobândit prin aceasta lauda tuturor apostolilor si bucuria mucenicilor, caci te-ai învrednicit a fi cu ei partas dumnezeiestii cununi prin care s-a întarit neamul crestinesc. Pentru aceea, o laudatule Sfinte, primeste de la noi lauda de multumire, ca împreuna cu tine sa cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Ucigasul si nelegiuitul Sever, întelegând mai la urma ca puterea si minunile tale sunt venite de la Hristos, Mântuitorul lumii, a îndraznit dimpreuna cu slujitorii sai a cârti si a huli chiar împotriva lui Dumnezeu. Atunci pentru o asemenea cutezare, a venit asupra lor aratare cereasca, pentru ca pamântul s-a cutremurat si fulgere si traznete au cuprins pe Sever si pe Crips, eparhul sau, ca sa cunoasca puterea lui Dumnezeu. Pentru aceea îndraznim si te rugam, Sfinte mare mucenice Haralambie, fii aparatorul nostru de toate primejdiile si ne întareste si pe noi în credinta Sfintei Treimi ca sa nu cadem în primejdia pagânilor. Asa, Sfinte mare mucenice, mijloceste catre Dumnezeu ca sa ne miluiasca dupa mare mila Sa, pentru ca sa putem cânta unele ca acestea:

Bucura-te, cel ce ai dobândit puterea minunilor tale de la Mântuitorul;
Bucura-te, cel ce ai avut marirea faptelor tale de la Ziditorul;
Bucura-te, cel ce întru Hristos te-ai jertfit, si întru El te-ai Sfintit;
Bucura-te, cel ce întru Domnul te-ai întarit si prin El ai biruit;
Bucura-te, ca pe tiranii tai i-ai osândit, ca sa te cunoasca de om dumnezeiesc;
Bucura-te, ca pe dusmanii tai i-ai umilit, ca sa te cinsteasca de parinte sufletesc;
Bucura-te, ca prin tine s-a înnoit izvorul bunatatilor si al îndurarilor;
Bucura-te, ca prin tine s-a vestit pomul milelor si al dreptatilor;
Bucura-te, ca însusi Sever, împaratul, si Crips, eparhul, te-au rugat sa-i scapi de pedeapsa lui Dumnezeu trimisa lor;
Bucura-te, ca împaratul si eparhul au laudat credinta crestinilor;
Bucura-te, cel ce ai primit dumnezeiesti daruri pentru crestini;
Bucura-te, cel ce ai primit bunatati pentru pamânteni;
Bucura-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 10

Fierbinti au fost rugaciunile tale catre Dumnezeu, dreptule mucenice, pentru ca, mijlocind pentru iertarea si tamaduirea dusmanilor tai, Sever împaratul si Crips ispravnicul, i-ai scapat pe ei din osânda în care erau cazuti si slobozindu-i în pace, le-ai dat sfatuire buna ca sa nu mai greseasca. Drept aceea, cunoscând si noi pacatosii facerile tale de bine, bunule Sfinte, venim catre tine cu umilinta a te ruga sa ne izbavesti si pe noi din toate nevoile si necazurile pentru ca împreuna cu tine sa cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Darul dumnezeiesc a fost asupra ta, laudatule parinte, pentru ca, învrednicindu-te a aduce la credinta cea adevarata pe fiica împaratului Sever, anume Galini, ea insasi a stat marturisitoare si propovaduitoare bunatatilor ceresti si a îndemnat pe tatal ei sa se lepede de tirania pagânatatii, ca sa dobândeasca întru Hristos milostivirea bunatatii. Pentru aceasta, o laudatule Sfinte, primeste de la noi cu bucurie a-ti aduce aceste cântari:

Bucura-te, cel ce prin rugaciunile tale ai scapat de la pedeapsa pe vrajmasii tai;
Bucura-te, cel ce prin mijlocirile tale ai slobozit în pace pe cei ce erau în nevoi;
Bucura-te, cel ce i-ai sfatuit pe ei ca sa nu mai greseasca;
Bucura-te, cel ce i-ai îndemnat pe ei ca sa se pocaiasca;
Bucura-te, ca tu ai adus la adevarata credinta pe fiica împaratului Sever, anume Galini;
Bucura-te, ca tu ai întarit a ei cunostinta si ai învatat-o în Domnul a se povatui;
Bucura-te, ca ea insasi a îndemnat pe tatal ei sa se lepede de tirania pagânatatii;
Bucura-te, ca tot ea l-a chemat la Hristos, ca sa câstige milostivirea bunatatii;
Bucura-te, cel ce ai luminat cugetul celor întunecati;
Bucura-te, cel ce ai dobândit pocainta celor desteptati;
Bucura-te, vita care ai odraslit pentru întarirea neamului crestinesc;
Bucura-te, roada prin care ai primit harul dumnezeiesc pentru tamaduirea neamului omenesc;
Bucura-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 11

În vis vazând fiica împaratului Sever ca ea sedea într-o gradina cu pomi bine mirositori si cu fântâni infrumusetate si tot prin vis vazând ca pe tatal ei si pe Crips ispravnicul, i-a gonit de acolo pazitorul gradinii, a alergat cu grabire la tine, bunule parinte, rugându-te ca sa-i tâlcuiesti acel vis. Iar tu, ca un izvor al cunostintei, pretuind râvna cea adevarata a binecredincioasei fiice a împaratului, îndata i-ai dat povatuirea cea sufleteasca, caci ai numit gradina Raiul dreptilor, si pazitorul Raiului ai socotit ca este însusi Hristos; caci El a asezat în Rai pe cei credinciosi si a izgonit de acolo pe cei necredinciosi. Pentru aceea, noi cu umilinta cântam Lui: Aliluia!

Icosul 11

Trecând treizeci de zile de la înfricosatoarea pedepsire primita de la Dumnezeu, împaratul s-a razvratit iarasi împotriva lui Hristos, Dumnezeul pe care însusi Îl marturisise. Si chemându-te dupa aceea ca sa jertfesti idoliior lui spre a scapa de pedeapsa sa, ai stat si aici vitejeste împotrivitor pagânatatii sale, caci i-ai raspuns ca mari si nepricepute sunt cuvintele sale. Atunci el, mâniindu-se din nou, ti-a pus spre batjocura frâu si zabale în gura si te-a tras prin toata cetatea ca si cum ai fi fost o fiinta fara grai. Iar tu, mucenicule Sfinte, facând rugi catre Dumnezeu, ai scapat si din aceasta. Pentru aceea noi cei binecredinciosi aducem cu multumire lauda biruintei tale, si voim a-ti cânta într-un glas unele ca acestea:

Bucura-te, tâlcuitorul visului credincioasei întru Hristos;
Bucura-te, propovaduitorul Raiului celui frumos;
Bucura-te, viteazule împotrivitor cuvintelor pagânesti;
Bucura-te, dreptule mângâietor sfaturilor sufletesti;
Bucura-te, ca tu ai întarit în credinta pe Galini, fiica împaratului, de a sfarâmat idolii cei turnati;
Bucura-te, ca prin tine s-a risipit necuviinta slujitorilor idolesti celor înradacinati;
Bucura-te, ca însasi Galini a înfruntat pe tatal ei de la închinarea pagânatatii;
Bucura-te, ca însasi ea a îmbratisat si a aparat neamul crestinesc;
Bucura-te, ca ai lasat spre pomenire fapte duhovnicesti;
Bucura-te, ca ai dobândit spre rasplatire dragoste îngereasca;
Bucura-te, Sfinte parinte, de roada bunatatilor tale;
Bucura-te, cuviosule mucenice, de faptele minunilor tale;
Bucura-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 12

Sezând tu, stralucitule Sfinte, rezemat de stâlpul cel uscat al casei vaduvei unde te-a trimis Sever, ca sa fii pus spre batjocura, ai aratat acolo înca o minune, caci stâlpul acela, înverzind, a înfrunzit si a facut atâtea ramuri încat a acoperit casa. Atunci vaduva, cunoscând puterea cea dumnezeiasca, a cazut la picioarele tale închinându-se si zicându-ti sa mergi de la casa ei caci este nevrednica sa fii aproape de ea. Iar tu, minunatule parinte, raspunzând cu blândete sa nu se teama, ci sa creada în Domnul ca este foarte milostiv si laudat, ai îndoit dupa aceea minunile tale, caci a doua zi acel pom a înflorit si a rodit, iar vecinii vaduvei, vazând asemenea minune, s-au mirat foarte. Si vaduva, întarindu-se în credinta, dupa râvna sa, si cunoscând ca acele minuni le-ai facut cu darul si puterea Mântuitorului Hristos, îndata s-a botezat în numele Sfintei Treimi, izbavindu-se de toate rautatile sale. Pentru aceea toti dreptslavitorii crestini vin cu bucurie sa cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Psalmul lui David cu bucurie l-ai cântat, Sfinte, când erai dus la locul osândei, spre pierzare, ca sa ti se taie capul, dupa porunca lui Sever, ca sa nu mai abati pe pagâni din ratacirea de care erau cuprinsi si asa ai zis în cale: "Mila si judecata Ta voi cânta Tie, Doamne; cânta-voi si voi merge cu pricepere, în cale fara prihana, când vei veni catre mine". Iar catre sfârsit, ridicând ochii si mâinile tale catre ceruri, ai multumit cu smerenie Dumnezeului milelor si al îndurarilor pentru mântuirea ta, zicând: "Pomeneste-ma Doamne întru împaratia Ta". Atunci cerurile deschizându-se, S-a aratat Domnul puterilor cu multime de îngeri asupra ta si te-a chemat pe tine în locasurile dreptilor ca pe un prieten iubit care ai fost chinuit în lume pentru dragostea Sa, dându-ti totodata dar de tamaduire asupra celor ce vor cinsti în lume si vor praznui numele tau, ca sa fie scapati de toate bolile si nevoile lor, iar mai ales de napraznica boala a ciumei. Pentru aceea, o laudatule Sfinte, primeste cu bucurie a-ti cânta tie aceste cântari:

Bucura-te, stralucite arhiereule, ca ai înverzit si ai rodit stâlpul cel uscat al vaduvei;
Bucura-te, stralucitule mucenice, ca ai potolit si ai smerit pe pagânul cel înfuriat al cetatii;
Bucura-te, cel ce ai adus la credinta cea adevarata pe vaduva care traia în desfrâu;
Bucura-te, cel ce ai adus la pocainta cea dorita pe pagâna care era în nebunie;
Bucura-te, ca prin minunile tale ai desteptat în ea cuvântul adevarului;
Bucura-te, ca prin sfaturile tale ai câstigat si asupra sa darul botezului;
Bucura-te, bunule Sfinte, care ai savârsit în viata ta destule minuni;
Bucura-te, dreptule parinte, care ai mântuit multime de pagâni prin chinurile tale;
Bucura-te, cel ce te-ai învrednicit a vedea cerurile deschise si frumusetea cea nemarginita a slavei dumnezeiesti;
Bucura-te, cel ce ai primit glasul Domnului puterilor si bucuria cea negraita a cetelor ceresti;
Bucura-te, comoara cea nepretuita cu care s-a încununat cinstitul tau cap, când s-a taiat de pagâni;
Bucura-te, podoaba cea neasteptata cu care s-a îmbracat maritul tau trup când s-a despartit de tirani;
Bucura-te, Sfinte Haralambie, mare mucenice al lui Hristos!

Condacul 13

O, întru tot laudate Sfinte Haralambie, primeste de la noi aceste cântari ce cu umilinta le aducem înaintea ta, si ne izbaveste pe noi din toate nevoile si necazurile ca un bun si de oameni iubitor. Caci desi suntem nevrednici milostivirii tale pentru pacatele noastre cele multe si grele, pe care le savârsim în tot timpul vietii noastre si în tot ceasul, însa cunoscând bunatatea ta cea mare pe care o ai aratat asupra celor ce te cinstesc pe tine, si asupra celor ce se pocaiesc cu credinta întru numele Domnului, nazuim cu fierbinti lacrimi a marturisi înaintea ta ca am gresit.
De aceea ne rugam tie ca sa fii mijlocitorul nostru catre preaputernicul Dumnezeu, pentru iertarea pacatelor noastre, pentru mântuirea noastra de toate bolile si de toate primejdiile si pentru întarirea noastra în credinta cea adevarata ca sa nu mai gresim.
Asa, stralucite Sfinte, rugamu-te pe tine ca sa ne aperi pe noi de toate rautatile, dupa fagaduinta ta, caci toti te cinstim si praznuim numele tau, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori).

Apoi se zice iarasi Icosul 1 (A cinsti caruntetele tale cele adânci si Sfinte, bine este, deoarece întru vechimea, ...) si Condacul 1 (Alesule din ceata arhiereilor, mare mucenice Haralambie, dorind a-ti aduce cântari , ...)

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mã pe mine pãcãtosul!