Rugãciunea ultimilor stareti de la Optina

Doamne, dãruieste-mi sã primesc cu liniste sufleteascã tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învredniceste-mã sã mã dau întru totul Sfintei Voiei Tale. În tot ceasul astãzi, povãtuieste-mã si în toate mã sprijineste.

Oricare vor fi vestile pe care le voi primi în timpul zilei, învatã-mã sã le primesc cu sufletul linistit si întãrit în credinta cã preste toate este Sfântã Voia Ta.

În toate faptele si cuvintele mele, Tu cãlãuzeste-mi gândurile si simtirile. În toate întâmplãrile neasteptate, nu mã lãsa sã uit cã totul vine de la Tine.

Învatã-mã sã fiu deschis si întelept cu fiecare din mãdularele familiei mele duhovnicesti, pre nimenea amãrând, pre nimenea întristând.

Doamne, dã-mi putere sã port osteneala zilei de astãzi si toate întãmplãrile din vremea ei. Cãlãuzeste-mi voia si învatã-mã sã mã rog, sã nãdãjduiesc, sã cred, sã iubesc, sã rabd si sã iert. Amin.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh!

Rugãciuni